İşaret Sergileyici

V.HARF

Görseller

Anlamlar

Özellikler


 PARMAK YAZIMI

 SADECE BASKIN EL

  [ EĞİTİM ]

  [ AĞIZLA SÖYLEME ]